arsta.kontorslokal-stockholm.se: Kontorslokal i Årtsavägen

Kontorslokal i Årtsavägen

Årtsavägen löper från Johanneshosvägen i sydost och overgår till Svärslångsvägen i nordväst. Vägen korsar Södra länken, en högt trafikerad väg i Stockholm. Detta är dock inte speciellt märkbart eftersom den delen av Årstavägen som korsar leden är den så kallade Årstatunnels, vilken år under mark. Från Årstavägen är det alltså snabb transport in till innerstaden och närliggande orter. Vid sidan av Årstavägen ligger Årsta Torg som erbjuder ett stort utbud av service i form av närbutiker och restauranger. Ett av Sveriges mest kända kebabställen ligger här, Palmyra Kebab. På grund av det höga trycket från kunderna på fredagar, blev ägarna tvungen att stänga verksamheten under dessa dagar.

Kontorslokaler kan ta olika form men innebär att företag hyr en lokal för kommersiell verksamhet eller kontor. Vanligtvis sitter flera företag under samma tak och lämpar sig till många medarbetare. I en kontorslokal där flera företag sitter kan kontorsdriften, så som reception och gemensamma ytor delas mellan företagen men också skötas individuellt. Det varierar beroende på företegen i lokalen. Innan man hyr en kontorslokal bör man fundera på det strategiskt geografiska läget. Hyran kan också variera beroende på var lokalen är belägen. Är du på jakt efter en kontorslokal så kan du börja din sökning genom att klicka på länkarna till höger.